امروز: یکشنبه, 02 آبان 1395 | 22 اکتبر 2016.

«آچمز؟» یا «آفساید؟» - سرمقاله

بحران سوریه، همراه با شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و درگیری در این کشور، «به‌موازات محاصره حلب و تشدید رقابت بین جناح‌های سیاسی بین‌المللی جهان سرمایه‌داری و در رأس آنها تضاد امپریالیستی بین امپریالیسم آمریکا و روسیه و آماده شدن قدرت‌های منطقه‌ای جهت حمله همه جانبه به داعش در عراق و آزادسازی موصل»، علاوه بر اینکه باعث گردیده است تا آرایش نوینی در تضادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در این رابطه به وجود بیاید، در عرصه داخلی (کشور ایران) این امر بی تأثیر در شعله‌ورتر شدن آتش تضادهای درونی حاکمیت در چارچوب صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت (که انتخابات دولت دوازدهم در 29 اردیبهشت 96 بستر ساز آن است) نمی‌باشد، چراکه، جریان راست پادگانی تحت هژمونی سپاه، (که یکی از شش جریان، جناح چهل تکه راست می‌باشد، در کنار جریان راست سنتی تحت هژمونی روحانیت و راست بازاری تحت هژمونی مؤتلفه و راست بوروکراسی تحت هژمونی علی لاریجانی و اکبر ولایتی و راست پوپولیسم تحت هژمونی احمدی نژاد و راست داعشی یا افراطی تحت هژمونی مصباح یزدی) که در انتخابات دوقلوی مجلس دهم و خبرگان پنجم در اسفندماه 94 ضربه استراتژیک سیاسی خورده بود و البته قبل از آن، در رابطه با پروژه برجام، تمامی موجودیتش در عرصه قدرت سه مؤلفه‌ای حاکمیت متزلزل گشته بود و شکست دولت کودتائی دهم (یا جریان پوپولیسم ستیزه‌گر و غارت‌گر) که دست ساز و دست‌پرورده و دست‌پخت مستقیم راست پادگانی از خرداد 84 تا خرداد 88 و از خرداد 88 تا الی یومنا هذا می‌باشد، این همه باعث گردیده است، تا راست پادگانی تحت هژمونی سپاه، در این شرایط خودویژه تلاش نماید تا بتواند تمامی شکست‌ها و عقب‌ماندگی‌های گذشته خود را در عرصه سه مؤلفه قدرت‌ترمیم کند، بخصوص که در این رابطه از یکطرف «در برابر راست اعتدال‌گرا تحت هژمونی هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی قرار دارد، و از طرف دیگر در برابر جریان به اصطلاح اصلاح‌طلب تحت هژمونی سید محمد خاتمی و جریان روحانیون و جنبش سبز تحت هژمونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار گرفته است.»

لایحه «اصلاح قانون کار» در غیبت جنبش و نهادهای مستقل کارگری - قسمت اول

گرچه طبق «برنامه پنجم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم» دولت مکلف به «بازنگری در قانون کار» شده بود و در این رابطه دولت ستیزه‌گر و غارت‌گر پوپولیسم دهم، در چارچوب همان رویکرد پوپولیستی که داشت، جهت مهار قدرت جنبش کارگری ایران، لایحه اصلاح قانون کار را برای اولین بار به مجلس فقاهتی فرستاد، اما از آنجائیکه رژیم فقاهتی در تلاش آن بود تا در غیاب جنبش و نهادهای مستقل کارگری، با پیشنهاد حذف تبصره‌های یک و دو ماده 7 قانون کار، «همراه با خلأ هر گونه تعریفی از قراردادهای موقت و دائم» در زمانی که طبق اعتراف دستگاه‌های آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بیش از 95% از قراردادهای 24 میلیون نیروی کار ایرانی، صورت موقت دارند و تنها کمتر از 3% از نیروی کار 24 میلیون نفری ایرانی صورت دائم دارند»، خود تلاش رژیم مطلقه فقاهتی در راستای حذف تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی، آنچنانکه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس فقاهتی در تذکر شفاهی روز سه‌شنبه 6 مهر 95 اعلام کرد، «تقاضای حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار، به معنای به چالش کشیدن امنیت شغلی کارگران ایرانی می‌باشد

در حاشیه پالتاکی دوازدهم: برای ادامه پالتاکی

پالتاکی پُلمیکی یا پالتاکی تریبونی و دیالوگی؟

پالتاکی ترویجی یا پالتاکی تبلیغی و تهییجی؟

از آنجائیکه موضوع اصلی و محوری جلسه دوازدهم پالتاکی، (با اینکه طبق برنامه از پیش تعیین شده مدیر پالتاکی، موضوع محوری جلسه دوازدهم سرمقاله شماره آخر نشر مستضعفین، یعنی "آب‌های آلوده به کوسه دوباره طغیانی شده‌اند" تعیین شده بود، ولی در ضمن بررسی و نقد این سرمقاله در جلسه دوازدهم پالتاکی) موضوع "موجودیت و استمرار پالتاکی" بود (که از طرف یکی از اصحاب ثابت پالتاکی مطرح گردید و در پاسخ به او مدیر پالتاکی اعلام کرد که در دو جلسه دیگر موضوع "ضرورت استمرار کار پالتاکی و آسیب‌شناسی آن" در دستور کار خود پالتاکی قرار می‌گیرد) به همین دلیل گرچه در جلسه دوازده پالتاکی، ضمن نقد آخرین سرمقاله نشر مستضعفین، مسائل محوری مهمی مطرح گردید، که ما کوشیدیم در میزگرد مستضعفین، تحت عنوان پاسخ به سوال‌های رسیده، در این شماره به نقل و تبیین آنها بپردازیم، شاید نامناسب نباشد که داوری کنیم "که مهمترین موضوعی که در جلسه دوازدهم پالتاکی مطرح گردید و بیش از موضوع محوری خود پالتاکی (که نقد سرمقاله آخرین شماره نشر مستضعفین بود) دارای اهمیت می‌باشد، موضوع آسیب‌شناسی پالتاکی و ضرورت استمرار حیات پالتاکی است."

پاسخ به سوال‌های رسیده 9 – قسمت اول

چه تعریفی از جنبش دارید؟

چرا حرکت سیاسی حاشیه‌نشینان شهرهای ایران، (بخصوص شهر تهران) از سال 56 بر علیه رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی دوم، (در جهت جلوگیری از تخریب خانه‌هایشان) هم جنبش تعریف می‌کنید؟

چرا جنبش‌های (بن مایه و زیرساخت) جامعه مدنی جنبشی (نه جامعه مدنی نهادی) به سه مؤلفه مختلف:

الف - جنبش‌های دموکراتیک.

ب - جنبش‌های عدالت‌خواهانه سوسیالیستی.

ج - جنبش‌های عام اجتماعی، تقسیم می‌کنید؟

چرا جنبش‌های دموکراتیک را به شاخه‌های مختلف زنان و دانشجویان و دانش‌آموزان و معلمان و کارمندان و غیره تقسیم می‌نمائید؟

چرا جنبش‌های عدالت‌خواهانه به جنبش‌های ضد استثماری زحمتکشان ایران که در رأس آنها طبقه کارگر قرار دارد، محدود می‌نمائید؟

چرا حرکت نظری، «روشنفکران نیمه دوم قرن نوزدهم ایران» را تحت عنوان «جنبش فرهنگی» نامگذاری می‌کنید؟

چرا خواستگاه «جنبش دموکراتیک ایران را، طبقه متوسط» می‌دانید؟

چرا خواستگاه «جنبش عدالت‌خواهانه ایران را زحمتکشان و طبقه کارگر» می‌دانید؟